Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo bảo mật thông tin của quý đối tác và khách hàng, OnepayS thực hiện hỗ trợ trực tiếp qua nhân sự chuyên trách.

Dành cho đơn vị đối tác có nhu cầu tham gia vào hệ thống nền tảng thanh toán:

Người phụ trách Ông/ Bà

Điện thoại:

Email: