chuyển khoản ngân hàng

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

EXnPay liên kết với tất cả các ngân hàng lớn, dịch vụ chuyển khoản nhanh 24/7 cho phép người dùng thực hiện thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình, ủy quyền thanh toán qua ngân hàng điện tử. Quá trình này hoàn toàn tự động, không có rủi ro sai sót thông tin.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG? 

  1. Người bán hiển thị phương thức thanh toán của chúng tôi cho khách hàng của mình dưới dạng một tùy chọn thanh toán.
  2. Người dùng có thể được chuyển hướng đến ngân hàng trực tuyến của mình, nơi họ chỉ cần đăng nhập và ủy quyền thanh toán.
  3. Tiền sẽ được thanh toán ngay lập tức và không thể hoàn tác.

ĐỐI TÁC