Thanh toán không tiền mặt – Xu hướng tất yếu tại Việt Nam

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thanh toán không tiền mặt (TTKTM) là giải pháp thanh toán vượt trội vì đáp ứng hầu hết nhu cầu thanh toán một cách tiện lợi, tvnhanh chóng và an toàn