Cổng thanh toán onepays

Dự đoán và đáp ứng nhu cầu của thị trường tài chính, OnepayS là một giải pháp thanh toán kết nối đa nền tảng thanh toán nhằm tiếp thu mọi ưu điểm từ các nền tảng thanh toán điện tử hiện tại được cung cấp bởi các đối tác tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Dự đoán và đáp ứng nhu cầu của thị trường tài chính, OnepayS là một giải pháp thanh toán kết nối đa nền tảng thanh toán nhằm tiếp thu mọi ưu điểm từ các nền tảng thanh toán điện tử hiện tại được cung cấp bởi các đối tác tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Phương thức OnepayS hoạt động

OnepayS cung cấp cho Khách hàng – Các đơn vị cung cấp dịch vụ/ sản phẩm, một giải pháp cổng thanh toán tổng hợp tất cả nền tảng thanh toán hợp pháp.

Khách hàng khi sử dụng giải pháp thanh toán OnepayS có thể cung cấp cho người sử dụng của họ phương thức thanh toán hiện đại tiện lợi, nhanh chóng, an toàn.